Wie is wie

Advocaten - Kantoor Antwerpen

Wim Van Caeneghem

Wim Van Caeneghem

Wim Van Caeneghem (°1959) studeerde af als licentiaat in de rechten aan de Antwerpse Universiteit in 1983 en is sindsdien lid van de Antwerpse Balie.

Vanaf 1993 is hij curator bij de Antwerpse rechtbank van Koophandel, waar hij regelmatig wordt aangesteld om faillissementen af te handelen.

Tevens wordt hij regelmatig door diverse vrederechters aangesteld als voorlopig bewindvoerder.

Hij was ook secretaris van de Vlaamse Conferentie bij de Antwerpse Balie in de jaren 1994-1995.

Hij is onderlegd in de volgende rechtsgebieden: bedrijven in moeilijkheden en faillissementen, aansprakelijkheidsrecht, verkeerswetgeving, personen- en familierecht, strafrecht, huurgeschillen


Peter Derwael

Peter Derwael

Peter Derwael (°1959) studeerde af als licentiaat in de Antwerpse Universiteit in 1985 en is sinds 1986 lid van de Antwerpse Balie.

In de jaren 1992-1993 was hij sportverantwoordelijke van de Vlaamse Conferentie bij de Antwerpse Balie.

Hij is onderlegd in: burgerlijk recht, familiale en huurgeschillen, aannemingsrecht, sportrecht, aansprakelijkheidsrecht, contracten, handelsrecht, verzekeringsrecht, incasso van facturen, verkeerswetgeving.


Stevie Van Houdenrogge

Stevie Van Houdenrogge

Stevie Van Houdenrogge (°1989) studeerde af als Master in de Rechten aan de Universiteit van Antwerpen in 2012 en is sindsdien lid van de Antwerpse Balie.

U kan bij Mr. Van Houdenrogge terecht voor o.a. familierechtelijke geschillen, echtscheidingen, bescherming geesteszieken, huurgeschillen, aansprakelijkheidsbetwistingen, verkeersrecht, strafrecht, invorderingen en handelsrechtelijke geschillen


Advocaten - Kantoor Zandhoven

Stany Wens

Stany Wens

Stany Wens (°1951) studeerde af als licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 1973 en is sindsdien lid van de Antwerpse balie.

Hij was lid van de Raad van de Orde van de Antwerpse balie en van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.

Hij is tevens gewezen Stafhouder van de Antwerpse balie (2004-2006).

Hij behandelt voornamelijk zaken op het vlak van familierecht, strafrecht en burgerlijk recht, maar is ook actief op het vlak van invorderingen, ongevallen en schadevergoedingen.

Hij is eveneens houder van het getuigschrift "Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken".


Dirk Loos

Dirk Loos

Dirk Loos (°19.11.1950) studeerde in 1974 af als licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en volgde in 1976 de Young European Lawyers Exchange aan het King's College - University of London.

Hij kwam in 1974 aan de Balie te Antwerpen en liep stage op het kantoor wijlen Stafhouder H. Dierckxsens, van wie hij tot 1996 ook de medewerker werd.

Van 1997-2016 had hij een samenwerkingsverband met GG&W Advocaten en sedert december 2016 vervoegde hij het kantoor Officium - advocaten.

Mr Loos was lid van de Raad van de Orde van advocaten te Antwerpen en afgevaardigde voor de Balie van Antwerpen in de Orde van Vlaamse Balies.

Van 2008-2011 was Mr. Loos secretaris van de Orde van Advocaten te Antwerpen.

Sedert 2012 zetelt hij als assessor in de Tuchtraad voor Advocaten van de Ordes van het Rechtsgebied van het Hof van Beroep te Antwerpen.

Praktijkgebieden: Algemene juridische bijstand aan KMO-bedrijven, Burgerlijk recht (Huur- en vastgoedrecht; verbintenissenrecht), invorderingen
Onze partners

We beschikken over een uitgebreid netwerk van correspondenten in binnen- en buitenland.

Zo nodig kunnen we samenwerken met onze vaste specialisten uit andere vakgebieden, zoals onder meer notarissen, gerechtsdeurwaarders, accountants, bedrijfsrevisoren, architecten, landmeter-schatters, ...

Vrijheidstraat 32
2000 Antwerpen
Tel 03.213.97.80

Melkerijweg 3
2240 Zandhoven
Tel 03 234 22 41
©2014 Officium Advocaten - Advocatenkantoor | Contact | Home - 03.213.97.80